Гаранция

SMARTZONE.BG НЕ носи отговорност за повреди причинени от незнание, неправилно използване или неправилно сглабяне и експлоатация.

Гаранционния срок за всички предлагани продукти е 2 година (24 месеца).

Гаранционните продукти подлежат на ремонт (ако отговарят на гаранционните условия) или на замяна, ако не е възможно да се извърши такъв. Клиентът може да се свърже с нас на посочените контакти в сайта.

Законовата гаранция възниква единствено и само по силата на Закона за защита на потребителите, като обхваща всяка една покупка на потребителска стока. Представлява гаранция за съответствие на потребителската стока с договора за продажба и продължителността й е две години от доставянето на стоката. Наше задължение като продавач е до две години от доставянето на стоката да бъде гарантирано, че продадената вещ съответства на договора за продажба.

Гаранционното обслужване отпада при:

 Продукт, който е използван, без да са спазени указанията за употреба.
 Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
Части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
 Неспазени указания за сглобяване и монтаж.
 Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта.
 Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
 Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др.подобни.
 Продукт, който е ремонтиран в сервизи различни от SMARTZONE.BG  или от други лица.
 Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
 Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

Drones.bg - Магазин за дронове, аксесоари, батерии, части - Сервиз за дронове - професионални дронове, fpv, състезателни, любителски, детски дронове играчки, квадрокоптери